Erialased koolitused

Antud kursus hõlmab transpordi- ja ladustamisprotsesside planeerimist, kontrolli ning haldust. Kursusel käsitletakse rahvusvaheliste tehingute erip...
160
Add to Wishlist
Free
Kursus on suunatud spetsialistide väljaõppele, kes suudavad paigaldada, remontida ja hooldada torustikusüsteeme. Programm katab praktiliste oskuste...
160
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
160
Free
ÕPPEKAVA RÜHM Valdkond: Teenindus Suund: Turvateenused Rühm: Vara- ja isikukaitse ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS Kursus on koostatud arvestades Eesti tol...
160
Add to Wishlist
Free
Dementsusega eakate hooldustöötaja on spetsialist, kes osutab igapäevast hooldust ja toetust dementsusega eakatele, hõlmates nende vajadusi nagu to...
220
Add to Wishlist
Free
Kursusel saate teada tollikoodeksi nõuded deklareerimisele, õpite kaupu deklareerima, arvutama tariife, vormistama saatedokumente, töötama deklaree...
100
Add to Wishlist
Free
Tugiisik toetab lapsi nende sotsiaalsete oskuste arendamisel, juhendab igapäevaelu toimingutes ning aitab neil panustada ühiskonda vastavalt nende ...
220
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
220
Free
Külmutusseadmete mehaanik tegeleb külmutusseadmete, konditsioneerimissüsteemide, soojuspumpade, külmaainet sisaldavate süsteemide paigaldamise, hoo...
220
Add to Wishlist
Free
Lasteaiaõpetaja abi aitab korraldada õppe- ja meelelahutustegevusi lastele, jälgides nende turvalisust ja hügieeni ning toetades nende sotsialiseer...
100 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Sellel kursusel omandate oskused Windowsi ja kontoriprogrammide kasutamiseks, sealhulgas dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks Wordis, andmetööt...
35
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
150
Free
Kaasaegne laojuht on perspektiivne amet, mille nõudlust tagab tohutu hulk ladustatavaid kaupu suurtes kaubanduskettide kauplustes, e-poodides, mere...
150
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
160
Free
Ehitusprojektides ja hooldustöödel on ehitiste elektrik see, kes tagab elektrisüsteemide ohutuse ja tõhususe. Ta oskab paigaldada, hooldada ja para...
160
Add to Wishlist
Free
Arvutikursused
160
Free
Kursus varustab sind põhiteadmistega digiturundusest ja selle rakendamisest erinevates e-keskkondades. Omandad praktilised oskused turunduskampaani...
160
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
60
Free
Te omandate oskused, mis võimaldavad teil iseseisvalt töötada Windowsi operatsioonisüsteemis ja levinumate kontoriprogrammidega. Need teadmised ait...
60
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
36
Free
INCOTERMS 2020 tarnetingimused kehtestavad standardiseeritud lähenemise rahvusvaheliste kaubandustingimuste kasutamisele. INCOTERMSi mõistmine anna...
36
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
160
Free
Laotöötajad on nõutud erinevates ettevõtetes, mis omavad laopindu. Laotöötaja vastutab erinevat tüüpi kaupade, nii pakendatud kui ka pakendamata, t...
160
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
160
Free
Klienditeeninduse spetsialist suhtleb olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega, teavitab neid ettevõtte toodetest või teenustest, tuvastab nend...
160
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
160
Free
Kursusel omandatakse teadmised kinnisvaratehingute õigusaktidest, turundusest, suhtlemisoskustest ja tehingute korraldamisest, eesmärgiga tagada kl...
160
Add to Wishlist
Free
Õppija omandab põhiteadmised ja oskused abikokana töötamiseks erinevates toitlustusvaldkondades ÕPPEKAVARÜHMTeenindus – Isikuteenindus – Majutamine...
180
Add to Wishlist
Free
Te omandate professionaalsed teadmised ja oskused, mis võimaldavad teil töötada kohvikutes, restoranides ja muudes toitlustusasutustes. Te õpite to...
160
Add to Wishlist
Free
Transpordilogistika ja tarneahela juhtimise spetsialist   Koolitusprogrammi nimetus   Transpordilogistika ja tarneahela juhtimise spetsialist, tase...
240
Add to Wishlist
Free
Адаптація бізнесу у Естонії: практичний курс для українських підприємців. Спеціаліст з управління бізнесом 5 рівня Назва навчальної програми       ...
140 часов
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
260 tundi
2,080€
Listeajaõpetaja abi/assistent on spetsialist, kes aitab korraldada lastele õppeüritusi, vaba aja tegevusi ja igapäevaseid toiminguid, jälgib nende ...
260 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
100 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕppekavarühm: Isikuteenindus, KoduteenindusÕppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestand...
100 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
140 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕppekavarühm: Isikuteenindus, KoduteenindusÕppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestand...
140 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Hooldekodu töötajad aitavad eakaid, pakkudes neile igapäevast tuge ja mugavust. Rahvastiku vananemise tõttu suureneb kvalifitseeritud hooldustöötaj...
220 tundi
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
140 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕppekavarühm: Isikuteenindus, KoduteenindusÕppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestand...
140 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
160 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS JA HALDUS: Humanitaaria ja kunstid, Muusika ja esituskunstidÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS:...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
160 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: Majutamine ja toitlustamineÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava koostamise aluseks on 4. taseme...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
160 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: Teenindus; Isikuteenindus; Reisimine, turism ja vabaajaveetmineÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kuts...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Kursus pakub kõiki vajalikke teadmisi ja oskusi efektiivseks hotelli administreerimiseks – alates meeskonna juhtimisest kuni kõrgetasemelise ...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
140 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕppekavarühm: Tervis ja heaolu, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamineÕppekava koostamise alus: Hooldus...
140 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
140 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕppekavarühm: Isikuteenindus, KoduteenindusÕppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestand...
140 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
160 tundi
Free
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: Isikuteenindus; koduteenindusÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 k...
160 tundi
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
240 tundi
Free
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: Tervis ja heaolu; Heaolu; Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamineÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS:...
240 tundi
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
160 tundi
Free
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatisedÕppekava koostamise alus: Kutsestandard „Maaler, tase 4“ kompetents...
160 tundi
Add to Wishlist
Free
ÕPPEKAVA RÜHM  Valdkond: Tervis ja heaolu Suund: Heaolu Rühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine  ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS  Kutsestandard H...
220 tundi
Add to Wishlist
Free
Erialased koolitused
160 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: Ärindus ja haldus, Jäe- ja hulgimüükÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava põhineb kinnisvaramaak...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
120 tundi
2,080€
Kursus annab vajalikud teadmised ja oskused kindlustusklientide teenindamiseks, sh nõustamiseks kindlustusandja, kindlustusvõtja või kindlustusvahe...
120 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Ärikoolitused
160 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: Teenindus, Reisimine, turism ja vaba aja veetmineÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard: Tur...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Erialased koolitused
100 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS, HALDUS: Sekretäri- ja kontoritööÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Bürootöötaja, tase 4 kutse...
100 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Ärikoolitused
72 tundi
1,280€
Kõik soovijad, keda huvitab raamatupidamine, sealhulgas raamatupidaja assistendid, personalitöötaja assistendid, sekretärid.
72 tundi
Add to Wishlist
1,280€
Ärikoolitused
160 tundi
2,080€
Koolitusspetsialist Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS JA HALDUS, PersonalitööÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Personalispetsia...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
Ärikoolitused
160 tundi
2,080€
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alusÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS JA HALDUS, PersonalitööÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Personalispetsialist tase 5 kutsesta...
160 tundi
Add to Wishlist
2,080€
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.