Reisikonsultant. Laiendatud koolitus.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Teenindus; Isikuteenindus; Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandardid – Reisikonsultant, 5 Tase
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Põhieesmärk on ettevalmistada klienditeeninduses põhjalikute oskuste ja teadmistega kvalifitseeritud spetsialiste, kes reisibüroos saavad klientidega töötada:   teavad, kust ja kuidas turismiteenuseid leida, nad oskavad teha pakkumisi vastavalt klientide soovidele ja vajadustele, nad oskavad väljastada reisidokumente ning teavad klientide õigusi ja kohustusi.
 

ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse läbinu:

 • hindab kliendi huve
 • valib kliendile teenuseid
 • suudab otsida, analüüsida, uuendada infot ja võtta seda arvesse oma müügitöös, edastades infot kliendile
 • koostab hinnapakkumist
 • nõustab klienti
 • vastab arusaadavalt telefoniküsimustele
 • saab tagasisidet
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes soovivad töötada reisiteenuseid osutavas firmas.
Õppe alustamise tingimused:
 • Nõutav on vähemalt keskharidus.
 • Vajalik on arvuti (Zoom-i kasutamise võimalus)
Õppe kogumaht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppe kogumaht ja ülesehitus: 160 akadeemilist tundi, nendest 70 tundi – auditoorne õppetöö, 60 tundi – praktiline õppetöö, 30 tundi – iseseisvat tööd.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (elektrooniline ekraan, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS: Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorsed õppemeetodid: loengud, kirjutamisülesanded, analüüs, juhtumi simulatsioon.  Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta.
Iseseisev töö (30 ak/t):
Õpilased töötavad reaalsete ülesannetega, mis võimaldavad neil rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas. Individuaalsed ülesanded sõltuvalt õpilase võimetest, kogemustest ja oskustest. Näiteks, koostada pakkumine kliendile vastavalt etteantud parameetritele, valida reisipakett vastavalt etteantud parameetritele, kirjutada mitu postitust sotsiaalvõrgustikku etteantud teemadel, anda soovitusi kliendile, kui ta ei ole oma hotellitoaga rahul jne. Ettevõtte praktika sooritatakse Koolituskeskuse ruumides.
 

Õppekirjeldus:

 • Tutvus erialaga. Turismis töötamise eelised ja spetsiifika;
 • Turismi liigid: väljaminev, sissetulev ja siseturism;
 • Turismiprotsessi osalejad; reisifirmade tüübid ja nende pakutavad teenused.
 • Reisitooted: pakettreisid, lennupiletid, bussilreisid, ekskursioonid, majutusteenused, kruiisid, muu reisiteenused.
 • Erinevate reisikorraldajate pakettreiside analüüsi etapiviisiline metoodika: lennupiletid, majutus, toitlustamine, saatmine.
 • Muude turismiteenuste analüüsi metoodika.
 • Turismialane dokumentatsioon, ostu-müügi reisiteenuste vormistamine.
 • Infotehnoloogia kasutamine turismis: broneerimissüsteemid, otsingumootorid, tehisintellekt, sotsiaalvõrgustikud. Eelised ja riskid.
 • Klienditeeninduse alused: mida tähendab KYC (know your customer), kuidas teha kliendile pakkumise, kirjavahetus ja konsulteerimine, tagasiside, kaebused, kvaliteedi hindamine. Kliendiga suhtlemise iseärasused telefoni teel ja kontoris.
 • Kliendibaas

Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ettenähtud õppematerjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% teoreetilistest ja praktilistest tundidest. Kõik iseseisvad tööd on sooritatud.
Hindamismeetod:
Lõputest
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõputest), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
 
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas. Lõpetas Tallinna 21.kooli ja Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna ajaloolasena. Töökohad: pärast ülikooli lõpetamist töötas Tallinna Linnamuuseumis, põhitegevus näituste ja ekspositsioonide ettevalmistamine, ürituste korraldamine. Al. 1993.a. tegutses turisminduses. Kuni 2000 aastani töötas Eesti Turismiameti turismiinfokeskustes Tallinnas ja Helsingis. 2001.aastast reisikonsultant/ireisikorraldajana erinevate reisifirmades. Al. 2010 kuni tänaseni on eravõtja ja töötanb oma reisifirmas tegevjuhina. Ajaloo- ja turismialased loengutsüklid Giidide Kõrgemas Koolis, EHTE-s ja erinevates koolitusfirmades. Täiendamine: Turismiturunduse ja resikorralduse koolitused Inglismaal ja Soomes. Regulaarsed agendireisid ja FAM- tripid  reisisihtkohtades Eestis, Euroopa- ja Aasia maades.
Lektor: Helve Sõgel – psühholoog, turismi mänager.
Lisateenused:  “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
HIND: 2045€ +KM
 
_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 25.10.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-52
 
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.