Tagasiside küsimustikuga

Arvustused (arvustused)

"*" nõutud väljasid

1. Palun märkige, kui rahul olete organisatsiooni ja õpikeskkonnaga

Auditoorne töö koht (õppejõu kuuldavus ja nähtavus):
Praktilise töö toimumise koht (Lektori auditoorium ja nähtavus, võimalus esitada küsimusi):
Ajastamise mugavus:
Suhtlemine, suhtlusviisid ja koolituse kohta teabe kättesaadavus:
Koolitust juhendavate töötajate töö kvaliteet:
Info kättesaadavus koolituse etappide kohta
Õppematerjalid
Piisavalt pause, kohvipause:

2. Hinnake, kui rahul olete õppejõududega

Õppejõudude kvalifikatsioon:
Teabe asjakohasus ja uudsus:
Kaasasolevate materjalide kasutamine:
Klassitöö (juurdepääs tajumiseks):
Praktiline töö (juurdepääs tajumiseks):
Korrektsus, sõbralikkus ja koostöövalmidus:
Iseseisva töö kontroll ja tulemuse analüüs:
Võimalus esitada küsimusi:
Tagasiside saamine:
Õpilaste õpieesmärkide toetamine:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.