TAGASISIDE KÜSIMUSTIK

TAGASISIDE KÜSIMUSTIK

"*" nõutud väljasid

1. Palun märkige, kui rahul olete õppekorralduse ja õpikeskkonnaga?

Auditoorne töö koht (õppejõu kuuldavus ja nähtavus):
Praktilise töö toimumise koht (Lektori auditoorium ja nähtavus, võimalus esitada küsimusi):
Õppekava paindlikkus:
Suhtlus, suhtlusviisid ja koolituse kättesaadavuse info:
Õppejõudude töökvaliteet:
Kättesaadavus õppeetappide kohta:
Õppematerjalid
Pauside piisavus loengute vahel:

2. Palun hindage, kui rahul olete õppejõududega

Õppejõudude kvalifikatsioon:
Informatsiooni asjakohasus ja uuenduslikkus:
Kaasnavate materjali kasutamine:
Auditoorne õppetöö (kättesaadavus arusaamiseks):
Praktiline töö (kättesaadavus arusaamiseks
Positiivsus, sõbralikkus ja valmisolek abistada:
Iseseisva töö jälgimine ja tulemuste analüüs:
Küsimuste esitamise võimalus:
Tagasiside saamine:
Õppija õppeeesmärkide toetamine:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.