Arvutikasutajate algkursused

Te omandate oskused, mis võimaldavad teil iseseisvalt töötada Windowsi operatsioonisüsteemis ja levinumate kontoriprogrammidega. Need teadmised aitavad teil kergesti navigeerida digitaalses maailmas ja kasutada arvutit efektiivselt nii isiklike kui ka tööalaste ülesannete jaoks, isegi kui olete selle ala algaja.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Suund: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Rühm: Arvutikasutus

KOOLITUSE EESMÄRK
Antud kursuse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud iseseisvaks tööks Windowsi operatsioonisüsteemis ja levinumate kontorirakendustega. Omandatud teadmised aitavad kursusel osalejatel õppida, kuidas iseseisvalt arvutiga töötada algajate tasemel.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

  • Oskab töötada algtasemel tabelitega.
  • Mõistab põhimõisteid, mis on seotud Windowsi süsteemi tööga; töötab iseseisvalt arvutiga, kasutades õigeid töövahendeid.
  • Oskab töötada algtasemel tekstiredaktorites, koostada, redigeerida, vormistada, salvestada ja edastada tekstidokumente.
  • Oskab kasutada internetis otsingumootoreid, leida vajalikku informatsiooni.

SIHTGRUPP
Kursus on mõeldud algajatele kasutajatele.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Algõppe hariduse olemasolu

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 60 akadeemilist tundi, neist:

40 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
10 akadeemilist tundi praktilist õpet,
10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab: Loengud arvutitehnoloogia alustest, arutelud.

Praktiline koolitus hõlmab: Arvutiülesanded, töö tekstiredaktoritega, programmeerimine ja reaalsete probleemide lahendamine.

Iseseisev töö hõlmab: Praktiliste ülesannete ja projektide sooritamine, lisamaterjalide uurimine ning enesehindamine teadmiste kinnistamiseks ja oskuste arendamiseks.

ÕPPESISU
Moodul 1: Sissejuhatus.
Arvuti komponendid (“riistvara”)
– Lauaarvutid
– Sülearvutid
– Protsessor
– Mälu/hoidla
– Monitor, televiisor, projektor
– Perifeeriaseadmed (hiired-klaviatuurid, mängupuldid, helikaardid)
– Lisaseadmed (printerid, skannerid, kaardilugejad, USB mälupulgad, dokkimisjaamad)

Operatsioonisüsteemid

Tarkvara

Kohalikud võrgud (tutvustus)
– Miks on vajalikud
– Kuidas toimivad
– Mida ühendatakse (arvutid, printerid, ruuterid/lülitid, NASid, mobiiltelefonid, tahvelarvutid, nutitelevisioonid)

Globaalne võrk (tutvustus)
– Internetiühenduse pakkujad (Eestis globaalsed – Telia, Elisa, STV)
– Maailmaarvutivõrk (“Internet”) – üldine tutvustus

Küberjulgeolek: üldised soovitused
– Kuidas kaitsta oma andmeid (viirusetõrjed, OS seadistused, tugevad/nõrgad + ühesugused/erinevad paroolid, kaheastmeline autentimine)
– Küberhügieen (arvutis, telefonis, võrgus, veebilehtede külastamisel
– failide allalaadimisel, töötamisel, isikuandmete, sh paroolide sisestamisel

Moodul 2: Microsoft Windowsi operatsioonisüsteem
– Töötamine Microsoft Windows 10-11-ga
– võimalused ja eripärad
– liidese struktuur: elemendid, otseteed, nupud, aknad, kaustad, failid
– OS seadistused (kust leida, mida näha/teha, keeled, aeg)
– sisseehitatud programmid
– kalender
– kalkulaator
– muusika ja video mängijad (Groove Music, Movies & TV)
– Sõnumid (SMS sõnumid)
– Kaardid (maps)
– märkmik (Notepad, OneNote)
– ekraanitõmmis (Snipping Tool, Snip)
– fotod (vaatamine, lihtne redigeerimine)
– programmide pood (tasulised/tasuta programmid)
– iseseisev programmide/rakenduste installimine (administraatori õigused)

Moodul 3: Kontorirakendused
– tekstiredaktorid (mis need on, milleks vajalikud, tasulised/tasuta – Wordpad, Notepad, Notepad++, Word, Google Docs, LibreOffice Writer)
– tabeltöötlus (mis need on, milleks vajalikud, tasulised/tasuta – Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc)
– esitluste loomine (mis need on, milleks vajalikud, põhitutvustus)

Microsofti konto
– isiklik (tasuline/tasuta)
– tööalane
– tasuta isikliku konto loomine

Töötamine Microsoft Wordiga- Word Online / Offline (365)
– Programmi tutvustus
– Dokumentide loomine, salvestamine
– Menüü tutvustus (põhimõte/logika, elementide paigutus)
– Formaatimine

Töötamine Microsoft Exceliga
– Programmi tutvustus
– Dokumentide loomine, salvestamine
– Menüü tutvustus (põhimõte/logika, elementide paigutus)
– Lihtsate valemite kasutamine

Alternatiivne redaktor Google Doc ja tabelid Google Sheets
– Konto loomine
– Konto seadistamine
– Teenuste kasutamine, erinevused Microsoft Office’ist
– Google Doc liidese tutvustus
– Google Sheets liidese tutvustus
– Salvestamise eripärad, alla laadimine lokaalsesse arvutisse, salvestamine teistes formaatides

Koostöö tegemine

Moodul 4: Globaalsed võrgud, online-suhtlus

Internet

– Millised on brauserid ja milles seisnevad erinevused (disain, veebilehtede töötlemine, privaatsus, kontode varundamine)
– Otsingumootorite kasutamine (Google, Yandex, Rambler, Neti, Yahoo)
– Veebilehed: lihtsad lehed, e-poed (programmeerimine, maksesüsteemid), uudisteportaalid, meelelahutusportaalid
– Portaalide kasutamine (uudised, meelelahutus, Delfi, ERR, Neti, Yahoo)
– Sotsiaalvõrgustikud
– Reklaam (bännerid, anti-reklaam, reklaami “börsid”)

Küberjulgeolek: paroolid, küpsised, “hallid” lehed, vpn

E-post
– Mis see on, kuidas töötab, peamised teenusepakkujad (online.ee, mail.ee, Microsoft.com, gmail.com, mail.ru)
– Isikliku meiliaadressi loomine Gmail.com baasil.
– Postkasti esialgne seadistamine. Kirjade saatmine, vastuvõtmine ja otsing.
– Google’i kalendri kasutamine

Pilveteenused
– Mis need on, milleks kasutatakse (andmete hoidmine, online töötamine, koostöö tegemine, varundamine, virtuaalsed serverid ja teenused, “kõik-ühe-teenusena”)
– Kõige tuntumad ja levinumad
– Google
– Microsoft
– Dropbox
– OneDrive kasutamine
– Era kasutaja huvi (seadmetevaheline sünkroniseerimine, andmete hoidmine)

Programmid online-suhtluseks ja -konverentsideks
– Zoom
– Microsoft Teams (pöörata tähelepanu audio/videole)

Moodul 5: Isikutuvastus ja isiklik produktiivsus

Arvuti- ja mobiiltehnoloogiate koostoime:
– Postkastid,
– Andmete sünkroniseerimine,
– Paroolide hoidmine,
– Isikutuvastus

Isikutuvastus ja digiallkirjastamine
– Tuvastusviisid: ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID.
– Digiallkirjastamine. DigiDoc’i uusima versiooni kasutamine.
– Dokumendi allkirjastamine, salvestamine, edastamine.
– ID-kaardi kasutamine riigiteenuste portaalides. www.eesti.ee; www.rahvastikuregister.ee;www.kriis.ee; www.haigekassa.ee; www.digilugu.ee

Oma aja korraldamine – Calendar, To Do
– kalendri ja ülesannete online kasutamine
– kalendri kasutamine Windowsis
– kalendri ja ülesannete sünkroniseerimine mobiiltelefoni

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Ärikool koolituskeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Muude jõustunud jõudude või kokkuleppe alusel võivad osaliselt toimuda kaugõppe tunnid (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1150 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

  • Õpilase ees- ja perekonnanimi
  • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
  • Kursuse nimetus
  • Õppekeel
  • Õppetöö alguse kuupäev
  • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 60

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.