INCOTERMS 2020

INCOTERMS 2020 tarnetingimused kehtestavad standardiseeritud lähenemise rahvusvaheliste kaubandustingimuste kasutamisele. INCOTERMSi mõistmine annab olulise eelise rahvusvahelises äris, kuna nende õige rakendamine on aluseks ostu-müügi lepingute ja kokkulepete sõlmimisel.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Teenindus
Suund:Transporditeenused
Rühm: Transporditeenused

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Logistik, tase 5 (osaliselt)

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused INCOTERMS 2020 tingimuste tõlgendamiseks ja rakendamiseks..

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Mõistab INCOTERMS 2020 tingimuste olemust ja klassifikatsiooni.
 • Mõistab tingimuste kohaldamise järjekorda ja valiku põhimõtteid vastavalt müügilepingu tingimustele.
 • Suudab hinnata ja minimeerida riske.
 • Oskab valida riske kaubavedude ja vedaja vastutuskindlustuse korral.
 • Mõistab vajalike transpordidokumentide koostamise põhimõtteid, võttes arvesse INCOTERMS 2020 tingimusi.
 • Mõistab oma professionaalsete teadmiste tähtsust ja arendamise vajadust.

SIHTGRUPP
– Transpordi- ja kaubandusettevõtete spetsialistid, logistikud, juristid, juhid, kes töötavad või kavatsevad töötada rahvusvahelise kaubanduse ja rahvusvahelise transpordi valdkonnas ning soovivad oma erialaseid oskusi täiendada.
– Kõik, kes soovivad saada teadmisi INCOTERMS 2020 tarnetingimuste rakendamise põhimõtetest.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Nõutav vähemalt keskharidus.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 36 akadeemilist tundi, neist:

30 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
6 akadeemilist tundi praktilist õpet

Teoreetiline õpe hõlmab loenguid, arutelusid, olukordade modelleerimist, normatiivsete aktide uurimist ja dokumentide näidistega töötamist.

Iseseisev töö sisaldab kodutöid, dokumentidega töötamist ja eneseanalüüsi.

ÕPPESISU
Moodul 1: Tutvustus INCOTERMS-ile (5 tundi)
– Kaubanduse, transpordi korralduse ja rahvusvaheliste lepinguvormide ülevaade.
– INCOTERMS-i ajalugu ja tähendus.
– Põhilised põhimõtted ja eesmärgid INCOTERMS 2020-s.

Moodul 2: Põhilised terminid ja määratlused (3 tundi)
– Põhilised terminid ja nende tõlgendamine INCOTERMS 2020-s.
– Erinevused INCOTERMS-i rühmade vahel: E rühm, F rühm, C rühm, D rühm.

Moodul 3: E rühm – Lahkumine või Departure (3 tundi)
– E rühma tingimuste ülevaade: EXW (Ex Works).
– Müüja ja ostja kohustused.
– E rühma tingimuste praktilised aspektid.

Moodul 4: F rühm – Peamine veo maksmata või Main Carriage Unpaid (3 tundi)
– F rühma tingimuste ülevaade: FCA (Free Carrier), FAS (Free Alongside Ship), FOB (Free On Board).
– Erinevused kolme tingimuse vahel ja nende kasutamine.
– Praktilised näited ja olukorrad.

Moodul 5: C rühm – Peamine veo makstud või Main Carriage Paid (3 tundi)
– C rühma tingimuste ülevaade: CFR (Cost and Freight), CIF (Cost, Insurance and Freight), CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance Paid To).
– Erinevused tingimuste vahel ja nende kasutamine erinevates olukordades.
– Riskid ja kohustused.

Moodul 6: D rühm – Saabumine või Arrival (3 tundi)
– D rühma tingimuste ülevaade: DAP (Delivered At Place), DPU (Delivered At Place Unloaded), DDP (Delivered Duty Paid).
– Vastutuse mõistmine kindlustuse, tollimaksude ja kohaletoimetamise eest.
– Praktilised juhtumid.

Moodul 7: INCOTERMS 2020 rakendamine reaalsetes olukordades (5 tundi, millest 2 tundi iseseisvat tööd)
– Lepingute koostamine, arvestades INCOTERMS-i tingimusi.
– Praktiliste oskuste hindamine riskide ja sobivate tarnetingimuste valimisel.
– Praktilise töö ülesanded.

Moodul 8: INCOTERMS-i praktilised aspektid reaalsetes olukordades (8 tundi, millest 4 tundi iseseisvat tööd)
– Dokumentidega töötamine: arved ja muud dokumendid, dokumendid tolliformaalsuste vormistamiseks.
– Vääramatu jõud tänapäeva rahvusvahelise kaubanduse tingimustes.
– Kindlustus ja õige riski valik.
– Vaidluste lahendamine ja probleemid INCOTERMS-i kasutamisel.
– Nõuanded kaubandusprotsesside optimeerimiseks, kasutades INCOTERMS-i.

Moodul 9: Lõpparutelu (3 tundi)
– Küsimused ja vastused.
– Lõpp-testi sooritamine.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS
Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool koolituskeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Muude jõustunud jõudude või kokkuleppe alusel võivad osaliselt toimuda kaugõppe tunnid (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Õppemeetodid hõlmavad aktiivseid loenguid, arutelusid, rühmatöid, olukordade modelleerimist ja lahendamist, dokumentidega töötamist ning kodutöid.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.

Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Lõpueksamile lubatakse üliõpilased, kes on läbinud vähemalt 75% kursusest, saavutanud õppe eesmärgid ja kellel puuduvad kursuse päevikus rahuldavat taset mitte saanud hinnangud. Kursuse lõpus annab üliõpilane lõpueksami – kas paberkandjal või elektrooniliselt toimuva teoreetilise testi. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui üliõpilane vastab õigesti vähemalt 75% testi küsimustest.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õppijatele, kes on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses ning saavutanud õppekavas sätestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses, kuid pole läbinud õppekavas nõutud mahus õppetööd või pole sooritanud atesteerimist ning pole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korral Tõend õppetöös osalemise kohta, näidates läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 650 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 36

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.