Õhukonditsioneeride remondi ja hoolduse spetsialist

Kursusel õpite diagnoosima, remontima ja hooldama erinevaid kodukonditsioneere ja split-süsteeme. Samuti saate teadmisi nende süsteemide tööpõhimõtetest, vajalike tööriistade kasutamisest ja ohutusnõuete järgimisest.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Tehnika, tootmine ja ehitus
Suund: Tehnikaalad
Rühm: Elektrienergia ja energeegtika

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Külmamehaanik, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
Programm on suunatud oskuste omandamisele, mis on vajalikud erinevate kaubamärkide ja tüüpide kodumajapidamises kasutatavate konditsioneeride ja split-süsteemide edukaks tõrkeotsinguks, remondiks ja hoolduseks.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Mõistab konditsioneerimissüsteemide tööpõhimõtteid.
 • Teab, kuidas toimivad elektroonilised ja mehaanilised süsteemid.
 • Teostab konditsioneeride diagnostikat ja hooldust.
 • Loeb ja tõlgendab tehnilisi jooniseid ja skeeme.
 • Järgib ohutusnõudeid konditsioneeride paigaldamisel ja remondil.
 • Paigaldab ja ühendab konditsioneerimissüsteeme.a

SIHTGRUPP
Kursus on mõeldud algajatele spetsialistidele ning neile, kes soovivad laiendada oma teadmisi ja oskusi kodumajapidamises kasutatavate konditsioneeride ja split-süsteemide diagnostikas, remondis ja hoolduses.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
70 akadeemilist tundi praktilist õpet,
10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppeprotsess on üles ehitatud aktiivõppe põhimõtetele. Õppetöö koosneb auditoorsetest tundidest, mis on integreeritud praktiliste tegevustega.

ÕPPESISU
MOODUL 1: Tööpõhimõtted ja seadmed

-Elektrooniliste ja mehaaniliste süsteemide toimimise põhimõtted
-Peamised elemendid ja nende otstarve
-Kodumajapidamises ja tööstuses kasutatavate konditsioneeride tööpõhimõte ja konstruktsioon
-Konditsioneerides kasutatavate külmaainete ja õlide tüübid
-Erinevate split-süsteemide ja muude konditsioneerimisseadmete ehitus
-Külmutusvooluringi põhimõtteline skeem ja töörežiimid

MOODUL 2: Tööriistad, joonised ja ohutus

-Tööks kasutatavad seadmed ja tööriistad
-Töötamine tehniliste joonistega
-Elektrijuhtmed ja ühendusskeemid
-Ohutusnõuded konditsioneeride remondi puhul

MOODUL 3: Diagnostika ja hooldus

-Visuaalne kontroll ja parameetrite seadistamine
-Süsteemi puhastamine ja filtrite vahetamine
-Soojusvahetite hooldus
-Külmaaine taseme reguleerimine
-Süsteemi täitmine jahutusainetega
-Süsteemi töörežiimide seadistamine ja optimeerimine
-Kondensaadi ärajuhtimise probleemide lahendamine
-Erinevate markide seadmete lahtivõtmine ja kokkupanek
-Tüüpiliste rikete määramine ja kõrvaldamine

MOODUL 4: Remont ja rikete kõrvaldamine

-Täielik remont ja peamiste komponentide asendamine
-Elektrosüsteemi rikete kõrvaldamine
-Kompressorploki vahetamine
-Süsteemi terviklikkuse taastamine
-Elektriliste osade kontroll ja remont
-Inverterisüsteemide probleemide lahendamine
-Juhtmoodulite vahetamine ja seadistamine
-Automaatika rikete leidmine ja kõrvaldamine
-Kahjustatud plokkide detailide valimine ja asendamine

MOODUL 5: Seadmete ülevaade ja ohutusnõuded

-Ohutus konditsioneeride paigaldamisel
-Tööriistade ja seadmete ülevaade

MOODUL 6: Paigaldamine ja ühendamine

-Käivitamis- ja seadistustööd ning paigaldus
-Sise- ja välisseadmete paigaldamine
-Drenaaži paigaldamine ja torude ühendamine
-Ühendamine elektrivõrku

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus ja/või erialane haridus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV MATERJAL

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.