Tatjana Muhhina

.

Haridustase:

Kõrgharidus; Ph. D. (econ.)

Töökogemus:
2020 – 2021 – IsoEst OÜ – finantsjuht
2007 – 2018 – TET Estel AS – finantsjuht

Töö sisu: finantsplaanide koostamine ja täitmise kontroll; toodete hinnakujundamine; tulude planerimine; kulude kontroll; finantsprojektide juhtimine; krediteerimisküsimuste lahendamine; juhtimisarvestuse aruandlus; lepingute kooskõlastamine ja täitmise kontroll, EAS projektide ettevalmistamine ja aruandlus. Lahkumise põhjus: koondamine

2000 – 2007 – AS Eesti Energia – finantsanalüütik
Töö sisu: analüüside, prognooside tegemine, tegevuse hinnangud Lahkumise põhjus: Tingimustega ei ole rahul Lisainformatsioon: Saavutused: Struktuurüksuste tegevuse hinangu süsteemi loomine, tasuvusanalüüside tegemine, toodete müügi monitooringu süsteemi rakendamine

1992 – 2000 – Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut – Investitsioonigrupi juht, teadussekretär
Töö sisu: Grupi programmide koostamine, majandus- ja finantsanalüüside koostamine, turundusuuringud, turundusstrateegiate väljatöötamine, lepingute sõlmimine, rahvusvaheline teaduslik kirjavahetus,säästva arengu majandusmotivatsioonide välja töötamine. Teaduslike tööde plaanide koostamine, lepingute ettevalmistamine, aruannete koostamise korraldamine. seminaride ja konverentside korraldamine.

Õpetamiskogemus:
2000 – 2017 – IATI – Informaatika Instituut, Sotsiaal-humanitaarinstituut, Mainor AS, Eesti-Ameerika Äriakadeemia, LEKS – Instituut, Majandusinstituut – professor – tudengite koolitamine: majandusteooria – makro-, mikroökonoomika; investeeringute juhtimine; innovatsioonide juhtimine; keskkonnaökonoomika alused; projektijuhtimine; ärijuhtimine, turunduse alused

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.