Olga Hiielo

 CV
1.Andmed

Nimi Olga Hiielo

Haridus
2020 Business Assistance and Digital Marketing Helppy
in the International Freelance School, 5 nädalat
2018 Career Coachingu olemus I, II, III moodulid
2017 International Higher School of Practical Psychology, Riia Wisbadeni
Psühhoteraapia Akadeemias (WAAP), Positiivse psühhoteraapia
baaskursus, 120t
2017 Karjäärinõustamise alused, Innove 62 t
2017 Sissejuhatus isiksusepsühholoogiasse, TÜ 52 t
2016 Narva Kutseõppekeskus, Turismikorraldaja
Õppisin teenuse turundus, kirjutasin äriplaan „Turismitalu arendamine“
2016 Andras, Kutsetunnistus – Karjäärinõustaja, tase VI
2016 Andras, Kutsetuunistus – Täiskasvanute koolitaja, tase VI
2015 Andras, Kutsetuunistus – Täiskasvanute koolitaja, tase V
2012 Tartu Kutsehariduskeskus, Kelner I, Kutsetunnistus
2004 Moskva Sotsiaal- Humanitaar Instituut, magistrikraad, Psühholoog,
Lõputöö: „Meeste ja naiste psühholoogilised omaduste erinevused“
2003 Sotsiaal- Humanitaar Instituut, bakalaureus, Psühholoog-logopeed
Lõputöö: „Elukutse valikuga seonduvate väärtushinnangute ja isiksuse
individuaalsete psühholoogiliste omaduste uurimus“
1998 Sillamäe Kutsekool, sekretär-asjaajaja

Täiendõpe:
2016 Mobility of youth workers, Slovakia participants of TC BeNovative, EU
Erasmus+
2016 Junior Achievement Eesti põhikooli 3.astme programmi „Mina, majandus ja
ettevõtte“, 20 tundi
2010 Lasteaia kui organisatsiooni juhtimine“ 160t, Lõputöö: „Nägemus lasteaia
juhataja tööst“
2 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10412134/lisad/10412305
Märkige igasse lahtrisse vastavalt A1, A2, B1, B2, C1 või C2
3 Koolitusalase tegevusega seotud töökohad, mis tõendavad vajaliku koolitusalase kogemuse olemasolu
4 Vajalik täiskasvanute koolitaja, tase 8 kutse taotlejatele
2010 „Eelkoolipedagoogika“ 120t,
2008 „Foobiate psühhoteraapia“, 24 t Existential terapy
Association
Gordoni koolitus, 48t
2006 „Üldhariduskooli juhtimine“ 240t Lõputöö: „Sissehindamine
koolis“
2004 „Eripedagoogika parandusõppeks“ 160t Lõputöö: „Töö
hariduslike erivajadustega lastega koolis“
2002 Tallinna Pedagoogika ülikool ja Täiskasvanute Hariduse
Keskus „Koolipedagoogika„160
Teenistuskäik
Alates 2002 aastast Oles töötanud üle 17 aasta üldhariduslikus
koolis õpetajana, õppealajuhatajana, õpetasin sotsiaalseid aineid;
ajalugu, ühiskonnaõpetus, psühholoogia, karjääriõpetus, ettevõtlus.
Kasutan eesmärkide saavutamiseks nõustamise aktiivseid
meetodeid, muudan õppeprotsessi ja nõustamiseprotsessi iga
klienti/ õpilase jaoks loominguliseks ja köitvaks.

Career Consult OÜ, asutaja, juht ja koolitaja- 2012
Career Consult OÜ eesmärk on aidata inimestel oma töös ja karjääri
rohkem rõõmu tunda ja enesearendamine. Aitan inimestel mõista
iseennast ja leida oma karjääritee. Peamised tegevusalad on
psühholoogia, karjäär, loovus. Kirjutasin raamatud.
2012-2013 töötasin Tartu Hariduse Tugiteenuste keskus
karjäärinõustajana.
2014 Turom dmc, Rimini, Itaalia. Improving practical skills in
Europe 200t
2015-2016 Tallinna Mustamäe Humanitaar Gümnaasium, karjäärija ökonoomika õpetaja 9 kl, 11.kl.
Töötasin SA Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses
karjäärinõustajana alates 01. detsember 2015 kuni 30.juuni
2018. Minu otsesed tööülesanded oli seotud kuni 26 aastaste noorte
nõustamisega, samuti nendega seonduvate täiskasvanutega –
lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, noorsootöötajad, kohalike
omavalitsuste spetsialistid, jne. Mina andsin suure panuse just
venekeelsete koolidega kontakti hoidmisesse ja vene emakeelega
noorte nõustamisesse. (ka HEV õpilastega). Esinesin loengutega ka
täiskasvanud õppijatele. koostöö Tallinna koolivõrgustikuga –
koolitused kooliõpilastele ja karjääriteenuste arendamine Rajaleidja
poolt. Osalen metoodiliste ja karjääriõppega seotud materjalide
koostamisel.
11.11.2019- 11.11.2020 Johhanes Mihkelsoni
Keskus, koolitaja karjäärinõustaja projekti raames
01.09.2020 – k.a Tallinna Läänemere Gümnaasium, ökonoomika
õpetaja 9.kl
Aktiivne panus
täiskasvanukoolituse,
-hariduse valdkonnas
(v.a. 5.tase)
Täiskasvanute nõustamise ja koolitamisega alustasin 2015 aasta
jaanuarist ning tegelen seda tänaseni.
• Olen Karjääri- ja psühholoogiaorganisatsioonide liige (KNÜ,
WAPP)

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.