Naisterõivaste disain ja modelleerimine

Programm on suunatud neile, kes soovivad omandada disainimise, õmblemise, lõikamise ja modelleerimise oskusi tööhõiveks õmblusateljeedes ja teistes asutustes, mis on seotud rõivaste tootmise ja disainiga, või oma väikese ettevõtte loomiseks. Peamine õppeosa on praktiline, toimub tegutsevas õmblusateljees.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond: Tehnika, tootmine ja ehitus
Suund: Tootmine ja töötlemine
Rühm: Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard õmbleja, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK

Programm on suunatud neile, kes soovivad omandada disainimise, õmblemise, lõikamise ja modelleerimise oskusi tööhõiveks õmblusateljeedes ja teistes asutustes, mis on seotud rõivaste tootmise ja disainiga, või oma väikese ettevõtte loomiseks. Peamine õppeosa on praktiline, toimub tegutsevas õmblusateljees.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

-Tutvunud õmblusseadmete, tööriistade ja abivahendite kasutamise reeglitega;

-Mõistab tootmisprotsessi olemust ja järjekorda;

-Tunneb erinevaid kangatüüpe ja nende omadusi;

-Oskab õigesti mõõte võtta, lõikeid teha, toote kuju modelleerida;

-Täidab erinevaid ülesandeid naisterõivaste konstrueerimisel, lõikamisel ja modelleerimisel juhendaja juhendamisel;

-Teostab õmblusoperatsioone juhendaja juhendamisel;

-Järgib töö hügieeni ja ohutusnõudeid.

-Oskab töötada meeskonnas, suhelda kliendiga, järgib professionaalset eetikat.

SIHTGRUPP

– Need, kes soovivad omandada rõivaste modelleerimise, disainimise ja õmblemise oskusi töötamiseks disaini- ja õmblusstuudiotes, ateljeedes ja teistes rõivatootmise ning -disainiga seotud asutustes.
– Need, kes soovivad avada oma väikese ettevõtte vastavas valdkonnas.
– Kõik, kes soovivad õppida rõivaste konstrueerimist, lõikamist, õmblemist ja mõista õmblemise põhimõtteid.

 

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
puuduvad

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

40 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
90 akadeemilist tundi praktilist õpet,
30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline töö hõlmab:
aktiivsed loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine.

Praktiline töö hõlmab:
oskuste kujundamine, harjutamine ja demonstreerimine, situatsioonilised ülesanded.

Iseseisev töö hõlmab:
kodutööd

ÕPPESISU
Eriala tutvustus

-Üldised mõisted, ameti roll, isiklikud omadused
-Töö hügieeni ja ohutuse nõuete järgimine
-Meeskonnas töötamise reeglid
-Kliendiga töötamise reeglid, professionaalne eetika
-Tööriistad, materjalid ja tarvikud
-Kanga kulu toote kohta
-Materjaliõpetus. Materjali valimine konkreetsele tootele
-Siluetid ja proportsioonid riietuses
-Moe ja lõike riietuse
-Toote loomise etapid
-Õmblusmasina valimise reeglid
-Õmblusmasina ehitus, niitide ettevalmistamise reeglid
-Praktika õmblusmasinal töötamisel
-Märg-kuuma töötluse reeglid
-Mõõtude võtmise reeglid
-Proovide läbiviimise reeglid
-Toote lõikamise reeglid (mõisted lõnga suuna, õmblusvarude planeerimise, lõikamise ja detaile arvestamise kohta)
-Overloki töö, seadistamine, servade töötlemise praktika
-Õmbluste liigid (praktika õmblusmasinal)

Seeliku modelleerimine ja konstrueerimine

-Seeliku mõõtude võtmine. Lisade mõiste
-Sirge klassikalise seeliku aluse konstrueerimine
-Seeliku kitsendamise, laiendamise reeglid, sirge ja lõigatud vöökoha konstrueerimine
-Lõigete valmistamine
-Seeliku “päike” ja “poolpäike” konstrueerimine. Seelikute modelleerimine madala, kõrge vöökohaga, kokettidega, ümbrisega
-Õmblusvarude mõiste. Sirge seeliku lõikamise ja lõikamise reeglid, kontuuride ülekandmine teisele poolele, kahanduste arvestamise reeglid
-Fliseliiniga ala ja vöökoha dubleerimine
-Seeliku proovimine (mall- või põhikangast) individuaalsele figuurile. —- -Muudatuste tegemine individuaalsesse lõikesse pärast proovimist
-Seelikute modelleerimine: vastasküljel ja ühepoolsete voltidega seelikud, tulpseelik, godet-seelik, kuue paneeliga seelik
-Overlokiga servade ääristamine
-Voodri lõikamine
-Peidetud lukuga seeliku õmblemine
-Voodri töötlemine ja õmblemine tootele tõmbluku lõikejoonele ja vöökohale
-Vöö töötlemise võimalused: avatud äärega, suletud äärega, kaldkandiga
-Vöö ja lõhikute vooderdamise reeglid
-Toote alaosa töötlemise reeglid: peidetud õmblusega, tavalise õmblusega
-Valmistooted arvestusele esitamiseks

Pükste modelleerimine ja konstrueerimine

-Pükste mõõtude võtmine
-Naiste klassikaliste pükste aluse konstrueerimine (pükste esiosa ja tagaosa konstrueerimine)
-Sirge vöökoha, kärje konstrueerimise reeglid
-Pükste kokkupanemise järjestus
-Lõigete valmistamine
-Pükste lõikamine, kontuuride ülekandmine teisele poolele, kahanduste arvestamise reeglid
-Proovide läbiviimine individuaalsele figuurile. Muudatuste tegemine individuaalsesse lõikesse pärast proovimist
-Küljeõmbluse tasku märgistamine
-Pükste modelleerimine : madala vöökohaga, voltidega, lõigatud vöökohaga
-Pükste õmblemine, ääristamine ja triikimine külje-, sammu- ja keskõmbluses. Pükste triikimine keskõmblusest
-Gulfi kinnituse töötlemine
-Vöö töötlemise võimalused: avatud äärega, suletud äärega, kaldkandiga
-Raamiga tasku õmblemine
-Toote alaosa töötlemise reeglid: peidetud õmblusega, allapööratud õmblusega
-Teise raamiga tasku õmblemine. Pükste viimistlemine

Kleidi modelleerimine ja konstrueerimine

-Anatoomia ja morfoloogia. Kleidi mõõtude võtmine
-Lisade mõiste. Sirge kleidi aluse konstrueerimine
-Üheõmbluselise varruka konstrueerimine
-Rinnakahanduse ülekandmise meetod erinevatele kleidimudelitele. Kleidi reljeefide loomine rinnakahanduste modelleerimise abil. Kleidi kaeluse, varrukate modelleerimine
-Kleidi lõikamise reeglid, õmblusvarud ja lõikamine
-Kontuuride ülekandmine teisele küljele lõikamisel
-Kleidi kokkupanemise järjestus
-Kleidi proovimine (mall- või põhikangast) individuaalsele figuurile. Varruka paigaldamise ja kinnitamise reeglid
-Muudatuste tegemine individuaalsesse lõikesse pärast proovimist
-Õmbluste, kahanduste, ääriste ja õmbluste viimistlemine
-Varruka õmblemine masinal
-Varrukate masinaga õmblemine, istuvuse triikimine, varrukaava töötlemine
-Lihtsa ja peidetud tõmbluku õmblemine
-Lõpliku proovi läbiviimine, ebatäpsuste kõrvaldamine
-Kaeluse töötlemine ääristuse, kaldkandiga
-Lõhiku töötlemine
-Toote alaosa töötlemise reeglid: peidetud õmblusega, allapööratud õmblusega

Jakki modelleerimine ja konstrueerimine

-Materjali valimine konkreetsele tootele
-Jakki mõõtude võtmine
-Lisade mõiste. Õlatoote aluse konstrueerimine
-Kaheõmbluselise varruka aluse konstrueerimine. Kaheõmbluselise varruka lahti lõikamine
-Salli- ja apash-tüüpi jakikrae konstrueerimine
-Varruka alusel põhinevate varrukate konstrueerimine: küünarnukikahandusega varrukas ja jakitüüpi kaheõmbluseline varrukas
-Ühes tükis lõigatud varruka “kimono” ja “raglaan” konstrueerimise eripärad
-Jakki modelleerimine. Rinnakahanduse ülekandmine
-Reljeefõmbluste loomine. Jakki individuaalse lõike väljatöötamineJakki lõikamine põhikangast. Detailide dubleerimine fliseliiniga vastavalt skeemile
-Jakki kokkupanemise reeglid esimeseks prooviksJakki proovimine (mall- või põhikangast) individuaalsele figuurile. Varruka paigaldamise ja kinnitamise reeglid
-Muudatuste tegemine individuaalsesse lõikesse pärast proovimist ja voodri lõikamine
-Õmbluste, kahanduste ülemiste varrukate viimistlemine
-Äärte töötlemine
-Jakikrae töötlemine
-Toote alaosa ja varrukate alaosa töötlemine
-Varruka õmblemine
-Voodri ühendamine tootega
-Kinnituse tegemine

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA vKVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Rõivaste konstrueerimine ja õmblemine. Autor Patrick Genevey
3. Naiste ja meeste ülerõivaste konstrueerimin. Autor Kari Sokk
4. Õmblemine. Autor Liivia Kivilo
5. ÕMBLEMISE ABC. Autor Maxime Arthur

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Õppekeskuse Ärikool auditooriumid asuvad aadressil Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja tööohutuse nõuetele, on hästi valgustatud, varustatud üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Lukustusperioodil ja muude force majeure asjaolude tõttu või kokkuleppel Õppekeskusega võivad tunnid osaliselt toimuda kaugõppena (ZOOM, MS TEAMS).

Praktilised tunnid toimuvad tootmiskeskkonnas, õmblusateljee saalis, mis vastab hügieeni ja tööohutuse nõuetele.

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid:
Käed-külge õpe, kus õppijad saavad praktilisi oskusi modelleerimises, lõigete loomises ja kohandamises, samuti erinevate õmblustehnikate rakendamises. Ülesanded, mis nõuavad iseseisvat tööd, julgustades õppijaid rakendama kursusel õpitud oskusi ja loovust. Juhendaja toetusel tehtav töö, mis võimaldab õppijatel rakendada oma oskusi reaalsetes projektides, arendades samal ajal oma stiili ja tehnikat.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

-Õpilase ees- ja perekonnanimi
-Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
-Kursuse nimetus
-Õppekeel
-Õppetöö alguse kuupäev
-Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.