Transpordilogistika ja tarneahela juhtimise spetsialist

Transpordilogistika ja tarneahela juhtimise spetsialist

 

Koolitusprogrammi nimetus  

Transpordilogistika ja tarneahela juhtimise spetsialist, tase 5

Õppekava rühm

Logistika ja Transport; Teenindus; transporditeenused

Õppekava koostamise alus

Kutsestandard Logistik, tase 5, pädevused B.2.1 – B.2.3.

Programmi autoriõigus (c)

Programmi on välja töötanud Ärikool MTÜ meeskond ja selle suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi autoriõiguse seadust.

Programmi on keelatud kopeerida, levitada või kasutada ilma kirjaliku kokkuleppeta Ärikool MTÜ’ga.

Eesmärk

Anda õpilastele teadmisi logistikasüsteemide, tarneahelate ja -võrgustike materjali- ja sellega seotud infovoogude juhtimise kaasaegsetest lähenemisviisidest ning õpetada logistiliste parameetrite analüüsi- ja arvutamisoskused.
Kursus põhineb kaasaegsete logistika arengusuundade ja tarneahela juhtimise tavade läbivaatamisel globaliseerumise ja digitaalmajanduse arengu kontekstis.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab:
– Logistikaga seotud otsustusmeetodid;
– tarneahela juhtimise mudeleid ja meetodeid;
– infotehnoloogia kasutamise võimalused tarneahelates.
– analüüsib ja valib tarnijaid;
– analüüsib varusid;
– määrab optimaalse varude suuruse ja tarneplaani;
– sõnastab logistikastrateegia;
– hindab ja valib transpordimeetodi.
– koolitatul on arusaam logistikast, selle peamistest liikidest, funktsioonidest ja arengusuundadest;
– tunneb tarneahela juhtimise loogikat ja mõistab selle põhimõtteid;
– teab tarneahela korraldamise kaasaegseid lähenemisviise.

Sihtrühm

Täiskasvanud, kes soovivad töötada transpordi logistika valdkonnas.
Pärast kursuse läbimist omandavad õpilased praktilised pädevused logistiliste protsesside analüüsimiseks, planeerimiseks ja korraldamiseks, et töötada ettevõtetes.

Koolituse alustamise tingimused

Keskharidus

Koolituse maht

(akadeemilistes tundides)

240 akadeemilist tundi, millest:
100 akadeemilist tundi teoreetilist õpet,
120 ak. tundi praktilist õpet,
20 ak.tundi – iseseisev töö.

Teoreetiline koolitus hõlmab:
loengud, arutelud, videote vaatamine, olukordade modelleerimine, infotehnoloogia ja analüüsimeetodite õppimine.
Praktiline koolitus hõlmab järgmist:
logistika strateegia kujundamine, tehnika ja vahenditega tutvumine, töö tarneahela juhtimise mudelite ja meetoditega, transpordi meetodi valik, praktiliste oskuste kujundamine tarnijate analüüsimisel ja valikul.
Iseseisev töö hõlmab:
juriidiliste teadmiste õppimine, standard ülesannete lahendamine, arvestades infoturbe põhinõudeid, majandusalaste teadmiste kasutamine.

Õppekeskkond ja õppevahendid

Koolituskeskuse auditooriumid asuvad teisel korrusel aadressil Vilmsi 47, Tallinn.

Liikumispuudega inimestele, kes soovivad osaleda koolitusel, on võimalik korraldada kokkuleppel veebikoolitusi.

Keskuses on kolm mugavat, tervisekaitse nõuetele vastavat klassiruumi, kus õppija leiab kõik vajaliku mugavaks ja tõhusaks õppimiseks.
Iga klassiruum on varustatud kaasaegsete õppevahenditega, mis on vajalikud kaasahaaravaks õppimiseks: arvutid, elektrooniline ekraan, tahvel ja mööbel. Kõik arvutid on ühendatud internetti ja saadaval on tasuta Wi-Fi ühendus.

Koolituskeskuses on abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualett, köök. Köök on varustatud kõigega, mis on vajalik toitlustamiseks: mikrolaineahi, kohvimasin, külma ja kuuma veega jahuti, külmkapp, nõudepesumasin. Samuti on õpilastel vabalt kasutada söögiriistad, kohv ja tee.

Lõunasöögiks võib tuua oma toidu, tellida toitu või minna lähimasse kohvikusse.

Õppimise optimeerimiseks ning õpilaste ja õppejõudude igapäevaseks abistamiseks on olemas õpperühm, kes vastab õpilaste küsimustele kontori tundidel.

Lockdowni ja muude vääramatu jõu asjaolude ajal võivad tunnid toimuda veebipõhises keskkonnas.
Lisaks võib koolituskeskusega kokkuleppel toimuda õppetöö osaliselt ka eemalt (ZOOM, MS TEAMS).

Õppesisu

Moodul 1. Logistika: põhimõisted ja suundumused. Sissejuhatus (40 akadeemilist tundi)

– Logistika ja tarneahela määratlused.

– Logistika ja tarneahela määratlused.

– Logistikasüsteem ja logistika valdkonnad

– Logistika arenguetapid

– Logistika digitaalses majanduses

Moodul 2. Tarnija analüüs ja valik (40 akadeemilist tundi)

– Tarnija valiku kriteeriumid

-Tarnija poolt juhitavad varud

– Tarnija hindamismeetodid. Osa 1-3

– Tarnijate haldamine. Osa 1-2

Moodul 3. Varude haldamine (50 akadeemilist tundi)

– Varude klassifitseerimine ja analüüs. Osa 1-3

– Optimaalse tellimuse suuruse määratlemine. Osa 1-2

– Optimaalse tellimuse suuruse mudel

– Varude haldamise mudelid. Osa 1-3

Moodul 4. Jaotus ja tarneahela haldamine (70 akadeemilist tundi)

– Jaotussüsteemi mõiste ja struktuur. Osa 1-3

– Jaotussüsteemi areng

– Laode klassifitseerimine

– Jaotus Walmarti võrgus

– Rist-dokkimine (Cross-docking)

Internetikaubandus

Moodul 5. Transpordilogistika (50 akadeemilist tundi)

– Transpordisüsteemi struktuur ja näitajad

– Veoste ja kaubaveo struktuur 

– Transpordiliigi valik. Osa 1-2

– Terminalid transpordisüsteemis. Osa 1-2

Moodul 6. Infotehnoloogiad ja digitaalsed tehnoloogiad logistikas. Sissejuhatus (20 akadeemilist tundi)

– WMS – laohaldussüsteemide infotehnoloogiad

– RFID – kaupade identifitseerimise tehnoloogia. Osa 1-2

– Single Window süsteem. Osa 1-2- Digitaalsed tarneahelad. Osa 1-2

NB! Õppeteemade järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppekavaga, mis antakse õppijale enne õppetöö algust.

* Koolituse teemade järjekorda võib muuta vastavalt selle logistika ettevõtte tööplaanile, kus praktika toimub.

Õppemeetodid

Aktiivloeng, arutelud, praktiline õpe, juhtumianalüüs, situatsiooniülesanded,  iseseisvad harjutused, probleemide lahendusülesanded, kirjalikud analüüsid.

Õppematerjalid

Koolitusmaterjalid sisalduvad õppemaksus. Materjalid on salvestatud elektroonilisele mälupulgale ja antakse õpilasele tasuta.
Õpilasele antakse õigus teha iseseisvalt video-, heli- ja fotomaterjale.

Soovitatav lugemine

1. Riigiportaal Eesti.ee.; 

2. Riigi Teataja seadused, riigiteataja.ee

3. Logistika alused. Autorid: Enn Oja, Peep Tomingas, Andres Tolli.

4. Tarneahela juhtimine. Autorid: Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Ellram.

Hindamine ehk lõpetamise tingimused

Iga teema praktilise koolituse hindamine toimub koolitaja poolt koolituse käigus numbrilise hindamise ja suulise tagasiside meetodil. Hinded antakse sooritatud tööde eest koolituspäevikusse. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinnangu korral peab õpilane seda kokkuleppel koolitajaga parandama.

Lõputunnistusele lubatakse õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% kursuse mahust, saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole koolituspäevikus mitterahuldavaid hindeid.


Kursuse lõpphindamine toimub testi vormis. 

Lõpptest loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 60% testi küsimustest.

Väljaantud dokumendid

Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ja läbinud hindamise, antakse õppijale pärast koolituse lõpetamist tunnistus.

Osalise saavutamise või lõpphindamise mittesooritamise korral antakse osalejatele tõend koolituse läbimise kohta.

Tundide läbimise tõend väljastatakse ka siis, kui osaleja on mingil põhjusel katkestanud koolituse, kuid osalenud vähemalt 50 % klassikoolitusest. Tunnistus väljastatakse koos osaletud tundidele vastavate andmetega.

  Täiendavad teenused

“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda здесь

Maksumus

Lektor 

2045 EUR+ KM

NB! Kui tasute koolituse eest eraisikuna, on Teil võimalik taotleda tulumaksutagastust.

Sergei Kudrjavtsev


_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 24.10.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-76

Add to Wishlist
Kestus: 240

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.