Kinnisvarasse investeerimine

 Koolitusprogrammi nimetus 

 

                     Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 

 

 

 

Õppekava rühm 

 

 

         04 Ärindus, haldus ja õigus, 68 Kinnisvaraalane tegevus, Kinnisvara hindaja 

 

 

 Õppekava koostamise alus 

 

 

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 kutsestandard  (versioon 7) 

 

 

 Programmi autoriõigus (c) 

 

 

Programmi on välja töötanud Ärikool MTÜ meeskond ja selle suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi autoriõiguse seadust. Programmi on keelatud kopeerida, levitada või kasutada ilma Ärikool MTÜ kirjaliku nõusolekuta 

 

  

Eesmärk 

 

 

Valmistada koolituseosalejad ette tööks kinnisvarainvesteeringute valdkonnas, omandades põhiteadmised objektide hindamisest, riskianalüüsist, seadusandlusest ja finantsidest. 

 

  

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu:  

– Teab investeerimise põhimõtete ja kinnisvarainvesteeringute tasuvust. 

– Oskab arvutada investeeringute tasuvust ja hinnata objekte.- Omab teadmisi objektide ehituskohtade valimise protsessist, kruntide valikust ja kohaliku omavalitsuse nõuetest. 

– Teeb esialgse tööde ja objekti maksumuse hindamise ning riskianalüüsi. 

– Omab teadmisi objektide rahastamise eripäradest ja ehitust reguleerivast Seadusandlusest. 

 

 

Sihtrühm 

 

 

Täiskasvanud, kes soovivad leida rakendust kinnisvara turul 

 

 

Koolituse alustamise tingimused 

 

 Miinimum keskhariduse omamine 

 

 Koolituse maht (akadeemilistes tundides) 

 

 

140 akadeemilist tundi, millest: 100 ak. tundi teoreetilist õpet, 30 ak. praktilist õpet, 10 ak. tundi iseseisvat tööd. Teoreetiline koolitus hõlmab: loengud, arutelud,  olukordade modelleerimine, infotehnoloogia ja analüüsimeetodite õppimine. Praktiline koolitus hõlmab järgmist: praktiliste oskuste kujundamine teoreetilise õpe alusel, kinnisvaraturu analüüsimine, lepingute vormistamine ja muu. Iseseisev töö hõlmab: juriidiliste teadmiste õppimine, standardülesannete lahendamine arvestades infoturbe põhinõudeid, majandusalaste teadmiste Kasutamine. 

 

  

Õppekeskkond ja õppevahendid 

 

 

Koolituskeskuse auditooriumid asuvad teisel korrusel aadressil Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestele, kes soovivad osaleda koolitusel, on võimalik korraldada kokkuleppel veebikoolitusi.Keskuses on kolm mugavat,tervisekaitsenõuetele vastavat klassiruumi, kus õppija leiab kõik vajaliku mugavaks ja tõhusaks õppimiseks. Iga klassiruum on varustatud kaasaegsete õppevahenditega, mis on vajalikud kaasahaaravaks õppimiseks: arvutid, elektrooniline ekraan, tahvel ja mööbel. Kõik arvutid on ühendatud internetti ja saadaval on tasuta Wi-Fi ühendus. Koolituskeskuses on abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualett, köök. Köök on varustatud kõigega, mis on vajalik toitlustamiseks: mikrolaineahi, kohvimasin, külma ja kuuma veega jahuti, külmkapp, nõudepesumasin. Samuti on õpilastel vabalt kasutada söögiriistad, kohv ja tee. Lõunasöögiks võib tuua oma toidu, tellida toitu või minna lähimasse kohvikusse. Õppimise optimeerimiseks ning õpilaste ja õppejõudude igapäevaseks abistamiseks on olemas õpperühm, kes vastab õpilaste küsimustele kontoritundidel. 

Lockdowni ja muude vääramatu jõu asjaolude ajal võivad tunnid toimuda veebipõhises keskkonnas. Lisaks võib koolituskeskusega kokkuleppel toimuda õppetöö osaliselt ka eemalt (ZOOM, MS TEAMS). 

 

  

 

Õppesisu 

 

 

1. Investeerimise ülesanded ja investeeringute tasuvus – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

2. Kinnisvarainvesteeringud ja tasuvuse arvutamine – 15 tundi (10 tundi teooriat, 5 tundi praktikat).  

3. Ehituskohtade ja kruntide valik – 15 tundi (12 tundi teooriat, 3 tundi praktikat). 

4. Kohaliku omavalitsuse nõuded ja ehitusload -12 tundi (10 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

5. Objekti infrastruktuur – 8 tundi (6 tundi teooriat,2 tundi praktikat). 

6. Tööde mahtude ja objekti maksumuse esialgne hindamine – 20 tundi (15 tundi teooriat, 5 tundi praktikat). 

7. Objektide rahastamine – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

8. Riskianalüüs ja kindlustus – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

9. Ehitust reguleeriv seadusandlus ja nõuded – 12 tundi (10 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

10. Ehitustöövõtuleping – 8 tundi (6 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

11. Ärikinnisvara hindamine – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

12. Kinnisvaratehingud ja käibemaks – 8 tundi (6 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

13. Arendustegevuse eripärad ja kulustruktuur – 7 tundi (5 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 

* Õppeteemade järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppekavaga, mis antakse õppijale enne õppetöö algust. 

 

 

 Õppemeetodid 

 

 

Aktiivloeng, arutelud, praktiline õpe, juhtumianalüüs, situatsiooniülesanded, iseseisvad harjutused, probleemide lahendusülesanded, kirjalikud analüüsid. 

 

  

Õppematerjalid 

 

 

Koolitusmaterjalid sisalduvad õppemaksus. Materjalid väljastatakse elektroonilisele mälupulgale või saadetakse e-posti aadressile.

 

  Soovitatav lugemine 

 

 

1. Riigiportaal Eesti.ee.;  

2. Riigi Teataja seadused, riigiteataja.ee 

3. Andmekogud: äriregister, ehitisregister, kinnistusraamat, Maa-ameti infosüsteemid, shmaakatastri- ja geodeetilised kaardid, kaasaarvatud topograafiline teave. 

4. Kinnisvara hindamise ABC |Kinnisvarakool 

5. Kinnisvara hindamine | kinnisvaramu.ee 

 

 

Hindamine ehk lõpetamise tingimused 

 

 

Iga teema praktilise koolituse hindamine toimub koolitaja poolt koolituse käigus numbrilise hindamise ja suulise tagasiside meetodil. Hinded antakse sooritatud tööde eest koolituspäevikusse. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinnangu korral peab õpilane seda kokkuleppel koolitajaga parandama. Lõputunnistusele lubatakse õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% kursuse mahust, saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole koolituspäevikus mitterahuldavaid hindeid. Kursuse lõpphindamine toimub testi vormis. Lõpptest loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 60% testiküsimustest. 

 

    

Väljastatavad dokumendid 

 

 

Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ja läbinud hindamise, antakse õppijale pärast koolituse lõpetamist tunnistus. Osalise saavutamise või lõpphindamise mittesooritamise korral antakse osalejatele tõend koolituse läbimise kohta. Tundide läbimise tõend väljastatakse ka siis, kui osaleja on mingil põhjusel katkestanud koolituse, kuid osalenud vähemalt 50 % klassikoolitusest. Tunnistus väljastatakse koos osaletud tundidele vastavate andmetega. 

 

 

Täiendavad teenused 

 

 

“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin 

 

  

Maksumus 

 

 

2040+KM 

 

NB! Kui tasute koolituse eest eraisikuna, on Teil võimalik taotleda tulumaksutagastust. 

 

 Lektor                                    Tatjana Muhhina

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 05.12.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-86

Add to Wishlist
Kestus: 140

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.