Otsingumootori optimeerimise (SEO) kursus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekava koostamise alus: puudub
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Õppe tulemusena õpija on tutvunud veebilehtede edendamise meetoditega, kaasaegsete tehnoloogiatega, tarkvaraga ja web analüütika seadega.
ÕPIVÄLJUNDID:
  • Oskab läbi viia saitide tehnilist auditi
  • Teab, kuidas optimeerida veebilehte
  • Koostab korrektse semantilise tuumi
  • Teab, kuidas töötada koos infosisuga
  • Hindab SEO edendamise efektiivsust
  • Oskab töötada põhi teenustega ja programmidega, mis on vajalikud SEO spetsialistil
  • Seadistab web analüütikat
  • Saab aru kliendi vaade SEOle
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: kõik, kes soovivad õppida, kuidas efektiivsemini edendada veebilehte otsingusüsteemis.
 
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus
 
Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi, millest 130 on auditoorne ja praktiline töö, 30 iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: loengud, praktilised tööd, diskussioonid, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.
 
ÕPPE SISU:
 
Kursuse sissejuhatus
Sissejuhatus SEO spetsialisti ametisse
SEO spetsialisti ülesanded erinevates projekti etappides
 
Sissejuhatus otsingumootorite optimeerimisse
Põhimõisted veebiarenduses
Tehnilised faktorid
Teksti faktorid
Käitumis faktorid
Brändi faktorid
Regionaalne SEO
Veebisaidi kvaliteet, YMYL ja EAT
Välised lingid
Siselinkimine
Google’i otsingumootori sanktsioonid
 
Veebisaidi reklaam otsingumootoris
Asjakohaste programmide ülevaade. A.I SEO’s
Otsingu audit (tehnilised faktorid, tekstid, välislingid, Web Vitals)
Konkurentide analüüs
Tehniline optimeerimine
Schema
Märksõna analüüsi koostamine
Veebilehe struktuuri tegemine
Sisu optimeerimine ja juhendi koostamine copywrite’rile
Praegused linkide loomise meetodid
Google My Business
 
Sissejuhatus veebianalüütikasse
Google Tag Manager
Analyticsi seadistamine
Liikluse analüüs
Eesmärgid, mõõdikud ja KPI-d
 
Töö kliendiga
Suhtlemine klientidega
Kliendi vaade SEO’le
Töötamise nüansid agentuuris
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Tegeleb klientide SEO ja freelancer”iga rohkem kui 10 aastat. On laialdased teadmised sellega seotud valdkondades, online- turunduses ja arendamises.
Lektorid: Rolland Korotkov
Lisateenused: “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1930 € + KM
 
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.