Algtaseme arvutikoolitus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekava koostamise alus: puudub
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Kursuse eesmärk on saada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud iseseisvaks tööks operatsioonisüsteemides Windows ja Linux (näiteks Ubuntu Linux), kõige levinumad office rakendustega. Saadud teadmised aitavad kursuse osalejale töötada iseseisvalt arvutis algtasemel, ohutult kasutada Interneti võrgu arvutis ja telefonis.
ÕPIVÄLJUNDID:
Saab ülevaate Windows’i keskkonna põhimõistetest;
Kasutab Interneti otsingumootoreid, leiab õiget informatsiooni;
Töötab tekstiredaktorites algtasemel, koostab tekstidokumente;
Töötab algtasemel tabelitega, kasutades lihtsaid arvutusvalemeid;
Töötab iseseisvalt arvutiga kasutades õiged töövõtteid.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: kursus on mõeldud algajatele ja neile, kes sooviks oma teamisi täiendada
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus
 
Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 100 akadeemilist tundi, millest 50 tundi – auditoorne töö ja 30 tundi – praktiline töö, 20 tundi – iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub  MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja – ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppemeetodid: loengud, praktilised tööd, diskussioonid, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.
 
ÕPPE SISU:
Esimene moodul: Sissejuhatus
Personaalarvutite ajalugu
 • kust tekkisid ja milleks
 • kuidas sattusid majadesse
 •  IBM
 • Apple

Arvutikomponendid ehk riistvara

 • lauaarvutid
 • sülearvutid
 • kaasaegsed mobiiltelefonid
 • smart- televiisorid
 • auto multimeediakeskused
 • komponendid:
 •      protsessor
 •      mälu/salvesti
 •      monitor, televiisor, projektor
 •      teised komponendid (hiired-klaviatuurid, juhtpuldid, helikaardid jm)
 •      lisaseadmed (printerid, skännerid, kaartide lugejad, USB mälupulgad, sülearvuti dokkid)
Operatsioonisüsteemid
 • mis need on
 • milleks on neid vaja
 • millised on olemas (tasuta/tasulised, laitarbimiseks/eriotstarbeks, erinevate süsteemide jaoks)
Tarkvara
 • milleks on seda vaja
 • kuidas töötab (OS ressursside kasutamine, riistvara kasutamine, ühe või mitme OS jaoks arendamine)
Lokaalvõrgud
 • milleks on neid vaja
 • kuidas töötavad
 • mida ühendavad (arvutid, printerid, routerid/switchid, NAS-id, mobiilsed seadmed, smart-televiisorid)
Globaalvõrgud
 • millest koosnevad (routerid, switchid, tulemüürid, serverid)
 • internetiühenduse operaatorid (peamised Eestis – Telia, Elisa, STV)
World-Wide Web ehk Internet
 • kuidas toimib
 • millest koosneb
Server
 • mis see on
 • milleks on seda vaja
 • kus asub
Veebisaidid
 • mis need on
 • kus asuvad
 • milleks nad vaja
 • kuidas töötavad
 •      lihtsad lehed (html, php, JS)
 •      veebipoed (programmeerimine, maksusüsteemid)
 •      uudisteportaalid
 •      meelelahutusportaalid
 •      sotsiaalvõrgud (andmete kogumine, isiklike andmete lekked, suunatud reklaam)
Elektronpost
 • mis see on
 • kuidas töötab
 • kus asub
 • tasuta/tasuline
 • tuntud pakkujad (online.ee, mail.ee, Microsoft.com, gmail.com, mail.ru)
Küberturvalisus
 • „häkkerid“ (valged/mustad/hallid mütsid)
 • rünnakute tüübid (tavalised, tööstuslikud, suunatud)
 • viirused, troojad
 • kuidas oma andmeid kaitsta (antiviirused, OS seadistused, paroolid – nõrgad/tugevad + ühesugused/erinevad, kaheastmeline autentimine)
 • küberhügieen (arvutis, telefonis, internetis)
 •       veebisaitide külastamisel
 •       failide allalaadimisel
 •       e- postiga töötamisel
 •       isiklike andmete, k.a. paroolide,  sisestamisel
 •       kaotatud privaatsus
Esimese mooduli kontrolltöö
 
Teine moodul: Operatsioonisüsteemid personaalarvutitele ja töö nendega
OS Apple MacOS
 • ajalugu
 • eripärad (piiratud riistvara jaoks arendus – stabiilne, kuid valik on piiratud)
 • hinnakujundus (uuendused (uue riistvara ostmiseks provotseerimine), tarkvara, turvalisus)
OS Microsoft Windows
 • ajalugu (DOS, MacOS, 3.0-3.1-3.11-95-98-ME-XP-Vista-7-8-8.1-10)
 • eripärad (arendus erineva riistvara jaoks, hind, universaalsus)
 • hinnakujundus (uuendused, funktsionaalsus)
Töö Microsoft Windows 10-ga
 • võimalused ja omadused
 •         kasutaja (isiklik, isikupärastamata, kasutajate tüübid, seos e-posti aadressiga)
 •         töölaud (peamine, lisa, töölaudade vahel lülitumine, personaliseerimine, hiire vasak/parem klahv)
 •         viited/sildid/shortcut’id (mis need on, milleks on vaja, kuidas töötavad)
 •         Action Center ja selle võimalused/omadused (millist infot kuvatakse, mida nupud teevad)
 •         oleku riba (Taskbar) (milleks on vaja, mida on sellega võimalik teha)
 •         „Start“ nupp (kus asub, milleks, mida teeb)
 •         aknad (avamine, suuruse muutmine, toimingud, akende vahel lülitumine, menüü, seaded)
 •         ekraanitõmmis Print Screen ja selle kasutamine
 •         elektrooniline allkirjastamine (ID kaart)
 • failisüsteem (kataloogid-mapid-kaustad, failid, arhiivid, erinevad failide tüübid)
 • toimingud failidega/kataloogidega
 •       kopeerimine/liigutamine
 •       loomine
 •       ümbernimetamine
 •       kustutamine (prügikast)
 • OS seaded (kus asuvad, mida võimaldab, keeled, aeg)
 • sisseehitatud tarkvara
 •       kalender
 •       kalkulaator
 •       muusika- ja videosalvestiste mängijad (Groove Music, Movies & TV)
 •       Messaging (SMS sõnumid)
 •       Maps (kaardid)
 •       märkmed (Notepad, OneNote)
 •       ekraanitõmmis (Snipping Tool, Snip)
 •       pildid (vaatamine, lihtne redigeerimine)
 •       tarkvara pood (tasulised/tasuta)
 •       iseseisev tarkvara paigaldus (administraatori õigused)
Linux-põhised OS- id
 • ajalugu
 • eripärad (avatud kood, stabiilsus, turvalisus, tarkvara puudujäägid)
 • hinnakujundus (tasuta/tasulised verisoonid)
Töö Ubuntu Linux- iga
 • kasutajad (tavaline kasutaja, root)
 • töölaud (erinevad variandid, tööloogika, virtuaalsed töölauad)
 • programmide „aknad“ (loogika, erinevus Windows-ist)
 • kaustad, failid (loomine, ümbernimetus, kopeerimine, kustutamine)
 • programmide käivitus
Teise mooduli kontrolltöö
 
Kolmas moodul: Tarkvara.
Internet- brauserid
 • milleks neid vaja
 • cookie- failid (mis need on, milleks on neid vaja, millele tähelepanu pöörata)
 • andmete kogumine ja analüütika
 •       kes andmeid kogub
 •       milleks andmeid kogutakse
 •       milliseid andmeid kogutakse
 •       „inkognito“ režiim
 • brauserid ja nende erinevused (disain, veebisaitide töötlemine, privaatsus, isikupärastatud kontod)
 •       Internet Explorer
 •       Edge
 •       Google Chrome
 •       Mozilla Firefox
 •       Opera
 •       teised (Safari (Mac), DuckDuckGo, Tor, Maxthon)
 • otsingumootorite kasutamine (Google, Yandex, Rambler, Neti, DuckDuckGo, AskJeevis, Yahoo)
 • portaalide kasutamine (uudiste/meelelahutusportaalid, Delfi, ERR, Neti, RIA.ru, Mail.ru, Rambler, Yahoo)
 • reklaam (bännerid, anti-reklaam, reklaamide börsid)
Kontoritarkvara
 • tekstiredaktorid (milleks vaja, milliseid on, tasuta/tasulised – Wordpad, Notepad, Notepad++, Word, Google Docs, LibreOffice Writer)
 • töö tabelitega (milleks vaja, milliseid on, tasuta/tasulised – Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc)
 • presentatsioonide loomine (milleks vaja, milliseid on, tasuta/tasulised – Powerpoint, LibreOffice Impress, Google Slides)
Pilveteenused
 • mis need on
 • milleks kasutatakse (andmete salvestamine, online töö, kollektiivne töö, andmete varundamine, virtuaalsed serverid ja teenused, „kõik-mis-vaja-kui-teenus“)
 • maailma tuntumad pakkujad
 •       Google
 •       Microsoft
 •       Amazon
 •       Dropbox
 • eraisikule huvi pakutavad teenused (andmete ja failide hoidmine ning sünkimine erinevate seadmete vahel)
Microsoft konto
 • isiklik (tasuta/tasuline)
 • tööandja oma
 • isikliku tasuta konto loomine
Töö Microsoft Office Online-is
 • süsteemi sisenemine
 • võimaluste ja programmidega tutvumine
 • konto seaded
Töö Microsoft Word Online-is
 • erinevad versioonid ja nende eripärad (2003, 2007, 2010, 2013, 2019, 365, Online)
 • dokumentide loomine (uus, mallid/šabloonid)
 • tutvumine menüüga (põhimõte ja loogika, elementide paigutus)
 • dokumentide salvestamine
Töö Microsoft Word 365-s
 • erinevused Word Online-ist
 • lisafunktsioonide ja võimalustega tutvumine
Töö Microsoft Excel Online-is
 • erinevad versioonid ja nende eripärad (2003, 2007, 2010, 2013, 2019, 365, Online)
 • dokumentide loomine (uus, mallid/šabloonid)
 • tutvumine menüüga (põhimõte ja loogika, elementide paigutus)
 • valemite kasutamine
 • käsud, funktsioonid, graafikud
 • dokumentide salvestamine
Töö Microsoft Excel 365-ga
 • erinevused Excel Online-ist
 • lisafunktsioonide ja võimalustega tutvumine
Töö Microsoft Powerpoint Online-is
 • erinevad versioonid ja nende eripärad (2003, 2007, 2010, 2013, 2019, 365, Online)
 • dokumentide loomine (uus, mallid/šabloonid)
 • tutvumine menüüga (põhimõte ja loogika, elementide paigutus)
 • presentatsioonide kujundamine
 • töö animatsiooniga
 • dokumentide salvestamine
Töö Microsoft Powerpoint 365-s
 • erinevused Powerpoint Online-ist
 • lisafunktsioonide ja võimalustega tutvumine
Töö Microsoft Forms Online-is
 • milleks on vorme vaja
 • erinevate vormite loomine
 • raportid, tagasiside
Oma aja organiseerimine – Calendar, To Do
 • kalendri ja ülesannete kasutamine
 • kalendri kasutamine Windows-is
 • kalendri ja ülesannete sünkimine mobiiltelefoni
Suhtlemine Skype / Skype Online-is
 • sisse logimine: kasutajatunnud, konto
 • programmi seadistused
 • kasutaja otsing/lisamine
 • dokumentide jagamine
 • grupisuhtlus
 • audio/videokõned
Märkmed OneNote- is
 • milleks on neid vaja
 • ülesehituse loogika (raamat-peatükk-leht)
 • sünkimine mobiiltelefoniga
OneDrive kasutamine
 • kaustade organiseerimine
 • privaatne turvaline hoidla
 • mobiiltelefoniga sünkimine
 • koostöö (teistele kasutajatele kaustadele/failidele ligipääsu tagamine)
Google konto
 • isiklik/ äriline
 • konto loomine (võima olemasoleva konto kasutamine)
 • konto seadistamine
 • töö Gmail-iga
Töö Google Docs- is
 • dokumendi loomine
 • tutvumine menüü ning võimalustega
 • koostöö
Töö LibreOffice Writer-is (Linux)
 • dokumendi loomine
 • tutvumine menüü ning võimalustega
Töö LibreOffice Calc-is (Linux)
 • dokumendi loomine
 • tutvumine menüü ning võimalustega
Töö LibreOffice Impress-is (Linux)
 • dokumendi loomine
 • tutvumine menüü ning võimalustega
Töö Notepad++
 • redaktori eripärad
 • dokumenditüübi valik
Online- suhtlemise ja -konverentsi programmid
 • Zoom
 • Microsoft Teams (pöörata tähelepanu audio/video seadistusele)
Graafikafailide töötlemine (pildid)
 • Paint
 • Paint 3D
 • Gimp
Kolmanda mooduli kontrolltöö
 
Neljas moodul: Töö mobiiltelefoniga.
OS Android
 • mis see on (tootja, millel põhineb)
 • telefoni seadistus (turvalisus, privaatsus)
 • töölaud
 • assistendid (hääletuvastusega assistent, otsingumootor)
 • andmed teie kohta, millest teab teie telefon
 • telefonide füüsilised eripärad (välja lülitamine, aku eemaldamine, signaalide edastus)
Operatsioonisüsteem iOS
 • mis see on (kust tuleb, millel põhineb, kes on tootja)
 • süsteemi eripärad
Tarkvara („äpid“)
 • tarkvara paigaldus
 • tarkvara küsitud õigused (millele pöörata tähelepanu)
 • identifitseerimiseks (Smart ID)
 • oma aja organiseerimine (kalendrid, ülesanded, meeldetuletused, märkmed)
 • pilves andmete reserveerimiseks (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox)
 • paroolide/pin-koodide halduseks
 • navigatsioon (tasulised, tasuta, sotsiaalsed)
 •       GPS tehnoloogia tööprintsiibid
 • suhtlemiseks
 •       Viber
 •       Whatsapp
 •       Telegram
 •       Skype
Tarkvara („äpid“)
 • tarkvara paigaldus
 • tarkvara küsitud õigused (millele pöörata tähelepanu)
 • identifitseerimiseks (Smart ID)
 • oma aja organiseerimine (kalendrid, ülesanded, meeldetuletused, märkmed)
 • pilves andmete reserveerimiseks (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox)
 • paroolide/pin-koodide halduseks
 • navigatsioon (tasulised, tasuta, sotsiaalsed)
 •       GPS tehnoloogia tööprintsiibid
 • suhtlemiseks
 •      Viber
 •      Whatsapp
 •      Telegram
 •      Skype
 •      Instagram
 •      TikTok
Neljanda mooduli kontrolltöö
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Anton Truljov
Lisateenused: “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1930 EUR + KM
 
Add to Wishlist
Kestus: 100 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.